På Aspenäs Herrgård visar vi omsorg för både vår närmiljö, vår globala miljö och för våra medarbetare och gäster.

Vi vill vara med och bana vägen för en hållbar framtid genom att aktivt arbeta för en grön omställning. Detta gör vi genom att följa de hårda krav som den nordiska miljömärkningen Svanen har satt upp för att vår verksamhets belastning på miljön ska vara så låg som möjligt.

Vi arbetar både med långsiktiga och direkta insatser för att minska vårt klimatavtryck och vi stävar efter att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

Vi är en svanenmärkt anläggning

Svanen är de nordiska ländernas officiella miljömärkning. Märkningen gör det enkelt för dig som är gäst eller kund att välja de mest miljövänliga produkterna och tjänsterna som finns.

Vi genomgår årligen en omfattande certifieringsprocess med dokumentation och kontroller för att se till att vi uppfyller de stränga Svanenkriterierna. Läs mer om Svanenkriterierna här.

svanen

Miljöpolicy

Aspenäs herrgård skall kontinuerligt och målmedvetet arbeta med miljömål och sträva efter att upprätthålla miljöarbetet på anläggningen. Vi ska kontinuerligt arbeta med att minimera eventuell negativ inverkan på vår miljö. Miljöarbetet skall tydligt visas för våra gäster och medarbetare för att motivera samtliga att värna om miljön.

Vi strävar efter att:

Utbilda all personal inom verksamhetens miljöarbete och vår miljö. Vidare att löpande utbilda personal för att tillföra och uppdatera kunskaperna och medvetenhet om miljön.
Noggrant följa upp verksamhetens årliga miljömål och årligen förbättra verksamheten med hjälp av nya miljömål.
Kontinuerligt informera gäster, medarbetare och leverantörer om vårt miljöarbete.
Fortsätta bedriva miljöarbete som kännetecknas av öppenhet och kontinuerliga förbättringar.

Våra hållbara val

För oss betyder hållbarhet att vi har ett helhetsperspektiv och att vi jobbar med hållbarhet i flera områden inom vår verksamhet. Här berättar vi om de initiativ vi tagit och de åtgärder som genomförts.

 

Energiförbrukning

Vi jobbar aktivt och med flera åtgärder för att minska vår energiförbrukning genom att energioptimera el, belysning, värme, kyla, vatten och ventilation. Exempel på energibesparande åtgärder vi genomfört är: Installation av fläktar i våra största rum som roterar och återanvänder värme.

 • Byte av gammal utrustning mot ny energisnål. Exempelvis snål­spolande kranar och toaletter.
 • Installation av system som automatiskt sänker energi­förbrukningen i tomma lokaler.
 • Vi byter ut gamla lampor till LED lågenergilampor som är utformade för att dra mindre ström.
 • Installation av närvarostyrd belysning i flertal utrymmen.
 • Minskat mängden vattenförbrukning, genom att minska mängden disk. Exempelvis genom att gäster inte behöver byta dricksglas flera gånger per dag.
 • Vi har gjort en energidiagnos av fastighetens alla tekniska installationer och bedömt bland annat belysningsanläggningar, värmeanläggningar, ventilationssystem och kylsystem.

Restaurang och kök

 • När vi lagar mat och dukar upp i restaurangen sätter vi hållbarhet i fokus genom att:
 • En stor del av de råvaror och drycker som serveras är ekologiska.
 • Vi arbetar för att minska vårt matsvinn genom flera olika insatser. Exempelvis mätning av organiskt avfall.
 • Vi serverar enbart fisk och skaldjur som är MSC-märkt.
 • Du som vill äta vegetariskt kan alltid erbjudas ett grönt alternativ hos oss.
 • Vi väljer alltid råvaror efter säsong och vid val av råvaruleverantörer premierar vi närodlat och svenskproducerat.
 • Vårt mål är att använda så stor mängd av råvaran som möjligt för att minska mat- och energisvinn.
 • Vi har valt bort bordslinne för att minska mängden tvätt.
 • Vi bakar och lagar stor del av vår mat från grunden.

Housekeeping

 • I vår housekeeping tar vi ansvar för människor och miljö genom att:
 • Vi strävar efter att använda parfymfria produkter för att tvätta sängkläder, täcken, kuddar och handdukar samt arbeta för att erbjuda rumsprodukter som är miljövänliga, utan allergener och utan parabener.
 • Ett av Svanens krav är att vi håller koll på att de rengörings-, tvätt och diskmedel vi använder är miljömärkta. Vi ser också till att inte använda mer produkter än nödvändigt. Det minskar både vår påverkan på miljön och på de människor som använder kemikalierna.
 • Vårt tvätteri är ISO-certifierat och Svanenmärkt.
 • När det gäller energi gillar vi att snåla! Inte på komfort – men på sådant som slösar onödig energi. Därför uppmanar vi till exempel våra gäster att använda sin handduk fler än en gång.

Avfallshantering

 • Vi jobbar för att minska mängden avfall, samt att återvinna så mycket som möjligt.
 • Vi källsorterar vårt avfall.
 • Papperskärl finns i alla lokaler och kontor.
 • Vi prioriterar användningen av bionedbrytbara engångsartiklar och fasar ut plastartiklar. Vi använder inga engångsplastmuggar. Sugrör och drinkpinnar av plast skall ersättas till papper eller trä.
 • Vi säljer eller serverar inget vatten i flaska. Våra gäster har möjlighet att få stilla eller kolsyrat vatten av mycket god kvalitet direkt från våra vattentappar.
 • Vi byter ut alla våra värmeljus till LED-ljus. De ljus vi köper in är av stearin istället för paraffin eller vax.

Inköp

 • Vi ställer alltid krav och undersöker miljövänliga alternativ vid kontakt med leverantörer.
 • Vi köper miljövänliga kontors­material i så stor utsträckning som möjligt - såsom blädderblock och whiteboardpennor.
 • Alla våra trycksaker kommer från miljömärkta tryckerier och svanenmärkt papper. Vi minskar även mängden tryckt material och utnyttjar i större utsträckning digitala lösningar.

Resor och transport

 • Vi främjar hållbart resande till oss, genom att erbjuda laddningsplatser för elbilar och berätta för våra gäster om möjligheten att resa kollektivt till oss.
 • Vi premierar lokala leverantörer och närproducerade råvaror för att minska transporter.