Herrgården genom tiderna

Med anor från 1500-talet

Enligt myter och sägner fanns det bebyggelse på Aspenäs redan under 1400-talet. Det skall också ha funnits ett kloster här, men det är ingen som vet med säkerhet. Vad vi vet är att Brynte Birgersson Lillie 1569 erhöll mark som en gåva från Johan III, där han byggde upp Aspenäs Säteri, numera Aspenäs Herrgård. Släkten Lillie innehade Aspenäs till mitten av 1700-talet.

Många ägare till Aspenäs säteri

Efter släkten Lillie följde en rad mer eller mindre kvalificerade innehavare som drev verksamheten vidare med varierande framgång.

Anders Nilsson adlad Cederflycht tillträdde 1730. Han sålde järn och brännvin och var dessutom kapare utanför Västkusten, en lönsam kombination.

År 1748 köptes Aspenäs säteri av Nils Lilliekreutz, som var bulvan för den verklige köparen, köpmannen Nicolas Jocobsob. Jacobson uppförde en praktfull huvudbyggnad i trä, rustade upp ekonomibyggnaderna och odlade omfattande trädgårdsanläggningar. Jacobson startade ett tegelbruk som låg i närheten. Han var även en köpman med monopol på socker tillverkning i Göteborg.

År 1800 fick Bagge Kunglig Majestäts tillstånd att köpa Aspenäs med flera säterier. Med tilltagande ålder försummade han underhållet av gården och 1808 tog en son över egendomen, som sedan splittrades på många olika händer.

Aspenäs storhetstid

Själva Aspenäs, nu i mindre format köptes av Johan von Holten, som lämnade sin affärsbana helt för att ägna sig åt upprustningen av det förfallna herresätet. Den nuvarande herrgårdsbyggnaden, uppförd 1823 på grunden från 1500-talet, är hans verk.

Även i fortsättningen var ägarbytena täta, men den riktigt stora tiden för Aspenäs Säteri kom 1894, i samband med grosshandlare Arthur Seatons. Aspenäs blev en mönstergård med paraddjur, engelsk park och trädgård.

Seatons håller många överdådiga fester med yppersta socitén, till och med det svenska kungahuset. Nästan alltid hämtades gästerna av Carl Emil Johansson med ångslupen vid järnvägsstationen i Jonsered och transporterades över sjön till Aspenäs säteri. År 1900 ersattes slupen av en eldriven båt vid namn Giralda.

Arthur Seaton var en företagsam man med näsa för nymodigheter men också elegans av yppersta kvalité. Denna känsla för stil och elegans överfördes till Aspenäs i alla avseenden. Han gjorde Aspenäs till en mönstergård med paraddjur av rasrena hästar och kor med god stamtavla. Seatons upprättade parker med nya blommor och träd, allt i engelsk stil. Vägen fram till Säteriet lät Seatons renovera och plantera en lindallé.

Från Säteri till Herrgård

Arthur Edward Seaton dog 1912 och hans son George tog över driften av Aspenäs. Tiderna var tuffa och George var inte lika duktig finansiär som sin far, under perioden 1927-29 styckades det som var kvar av Aspenäs upp och såldes ut i mindre delar. De sista privatpersonerna som ägde och bodde på Herrgården var makarna Tellander som i sitt testamente donerade Aspenäs Herrgård till Lerums kommun.

Dagens Aspenäs Herrgård

År 1966 bildades Stiftelsen Aspenäs Gården, stiftelsen byggde konferenslokaler och hotellrum. Hotell och konferensverksamheten startade 1967. Åren 1994-95 byggdes anläggningen till ytterligare, nu med en kapacitet att ta emot 180 gäster och konferensutrymmen för 240 personer.

Vårt historiska arv

Idag är vi en modern konferensanläggning med ett fantastiskt historiskt arv. Den historiska atmosfären är påtaglig och närvarande i många av herrgårdsbyggnadens rum och i miljön. Vår historia finns närvarande hos oss varje dag och lindallén som Arthur Seaton lät plantera leder fortfarande vägen fram till Herrgården för alla våra gäster - nu som då.