BOKNINGSVILLKOR

BESTÄLLNING, BEKRÄFTELSE OCH BETALNING

Bokningen är bindande i och med att du bekräftat bokningen vid bokningssamtalet eller att bokningsbekräftelsen/bokningsnummer har erhållits. Vid internetbokning reserveras hela beloppet vid bokningstillfället. Fakturering av vistelse sker bara till företag och ett fakturaunderlag måste vara oss tillhanda innan ankomst. Annars sker betalning vid ankomst.

AVBOKNING Privatbokning

Vi håller reservationen till kl 20.00. Efter detta förbehåller vi oss rätten att återta rummet. Vid eventuell avbokning ska denna ske senast kl 16:00 dagen före ankomst, görs inte detta har vi rätt att debitera den uteblivna övernattningen. Ovanstående gäller för sällskap upp till 10 personer. För bokningar gällande fler än 10 gäster tillämpas gruppbokningsvilkor (se nedan)

11 - 20 personer:
Fri avbokning fram till 10 dagar innan ankomst. Därefter debiteras 50% av kostnaden. Avbokning senare än 5 dagar före ankomst debiteras hela kostnaden.

Fler än 21 person:
Fri avbokning fram till 4 veckor innan ankomst. Därefter debiteras 50% av kostnaden. Avbokning senare än 14 dagar före ankomst debiteras hela kostnaden.