Ett svanenmärkt hotell

Inom Comwell arbetar vi aktivt för att vara miljövänliga. Aspenäs Herrgård är ett Svanenmärkt hotell samt medlem i Svenska Möten. Aspenäs Herrgård har även miljödiplomerats av Göteborgs stad.

Comwells miljöpolicy

Vår egen hälsa och den yttre miljön hänger ihop. Aspenäs Herrgård har som mål att miljöhänsyn ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet, utan att avkall görs på service eller kvalitet. Detta ska vi göra genom att välja rätt arbetssätt och öka miljömedvetenheten hos såväl medarbetare som gäster. Vi är sedan mitten av augusti 2009 ett Svanenmärkt hotell. Märkningen ser vi som ett stöd i fortsatt miljöarbete och ett säkerställande av att uppnådda mål bibehålls eller förbättras.

Miljöledning

 • Vi ska vara ett miljömärkt konferenshotell.
 • Vi ska följa gällande miljölagstiftning.
 • Vi ska ha miljömål som är mätbara och de ska följas upp regelbundet.
 • Vi ska kontinuerligt utbilda vår personal i miljöfrågor.
   Energi

  • Vi ska med bibehållen gästkvalitet kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i energi.
  • Vi ska regelbundet mäta och följa upp vår elförbrukning.

    Vatten

   • Vi ska regelbundet mäta och följa upp vår vattenförbrukning.
   • Vi ska med bibehållen gästkvalitet kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i vattenförbrukningen.

     Inköp

    • Vi har en inköpspolicy som stödjer en ökad medvetenhet om miljövänliga produkter/tjänster.
    • Vi ställer krav och undersöker miljövänliga alternativ vid kontakt med leverantörer.
    • Vi föredrar returförpackningar och undviker engångsmaterial.
    • Vi ska ha mat och dryck som representerar såväl närodlat som ekologiskt framställt.
    • Vi ska aktivt påverka leverantörer att ta fram miljövänliga alternativ och arbeta på ett miljöbesparande sätt.

      Avfall

     • Vi ska sortera vårt avfall.

       Transporter

      • Vi ska kunna presentera ett alternativ till att åka bil till en konferens eller vistelse hos Comwell.